WorldNext Electric

 

รับออกแบบ และติดตั้งงานด้านระบบวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, อาคาร, ตึกสูง และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการจาก WorldNext Electric
 
เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ซื่อสัตย์ ซื่อตรง เน้นคุณภาพ บริการ ส่งมอบงานตรงเวลา และความสะดวกสบายของลูกค้า ด้วยราคายุติธรรม 
WorldNext Electric
          จากการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกร ที่ได้ผ่านประสบการณ์ทำงานทางด้านงานออกแบบ
ติดตั้ง และไซต์งาน เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม, คลังสินค้า, โรงแรม และอาคารสูง มาเป็นเวลากว่ายี่สิบปี จึงได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท เวิลด์ เน็กซ์ จำกัด (WorldNext Co., Ltd.) ณ ปี 2553 ทุนจดทะเบียนจำนวน 56,000,000 บาท

          เพื่อเน้นประสิทธิภาพการทำงานด้านไฟฟ้า จึงทำให้เราก่อตั้งบริษัท WorldNext Electric ขึ้นมาเพื่อทำงานเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะ

          จุดที่เราเน้นที่สุด คือ 

"คุณภาพ บริการ ส่งมอบงานตรงเวลา และความสะดวกสบายของลูกค้า"

คุณภาพคือ การใช้สินค้าและการติดตั้งที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานรองรับ

การบริการคือ ลูกค้าสามารถโทรหาเราได้ 24 ชม. และไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนทีมงานหน้างานเรื่องของ กิริยามารยาท และวาจารับประกันความเป็นเลิศ

ส่งมอบงานตรงเวลาคือ ลูกค้าสามารถแจ้งเราได้เลยว่าจะให้งานเสร็จในวันไหนจากนั้นเราจะทำแผนเพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการของลูกค้า

ความสะดวกสบายของลูกค้าคือ เนื่องจากเราทำงานครบวงจร ลุกค้าสามารถคุยกับเรา และจบงานกับเราได้ในที่เดียว โดยไม่ต้องปวดหัว  และมากเรื่องมากราวกับผู้รับเหมาหลายเจ้า