รับทำ ประกอบ ออกแบบ และติดตั้ง ตู้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 
    - ตู้คอนโทรล (ตู้ control) หรือ ตู้ควบคุม
    
     - ตู้ MDB (Main Distribution Board)
   
     - ตู้สวิทช์บอร์ด (Switchboard)
 
     - ตู้สวิทช์เกียร์ (Switchgear)
 
     - ตู้ Cap Bank
  
     - ตู้ MCC (Motor Control Center)
     
          ตู้คอนโทรล เป็นตู้ที่เป็นจุดศูนย์รวม ของการควบคุม ของระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย โรงงาน หรือตัวอาคารสำนักงาน เราจึงเรียกว่า “ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า”
          
           ตู้ MDB (Main Distribution Board) เป็นตู้รับไฟฟ้าหลักจากหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำเข้ามาในระบบ แล้วกระจายออกไปยังส่วนควบคุมไฟฟ้าย่อยส่วนต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรม หรือของอาคารนั้นๆ ใช้ในอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความอันตรายสูง หากไม่ได้รับการออกแบบ ติดตั้งจาก วิศวกรไฟฟ้า หรือผู้เชี่ยวชาญ
         
          ตู้สวิทช์เกียร์ (Switchgear) คือการร่วมกันทำงานของสวิตช์ตัดต่อ (disconnecting switch) ฟิวส์ (fuse) หรือตัวตัดวงจร (circuit breaker) ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการควบคุม ป้องกันและแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจากระบบ สวิตช์เกียร์จะถูกนำมาใช้ทั้งเพื่อตัดไฟออกจากอุปกรณ์เพื่อความสะดวกในระหว่างการทำงาน และเพื่อล้างความผิดพลาดที่ปลายทาง อุปกรณ์ประเภทนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟฟ้า
 
          ตู้ Cap Bank คือตู้บรรจุตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) ขนาดใหญ่ที่ใส่ขนานเข้ามาในระบบไฟฟ้าจำนวนหลายชุดเพื่อทำหน้าที่ปรับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor = PF) ของระบบให้มีค่าสูงขึ้นโดยปกติจะให้ค่าเข้าใกล้ PF=1 ที่สุด เพื่อที่จะไม่ต้องเสียค่าปรับให้กับการไฟฟ้าและลดกำลังงานสูญเสียในระบบไฟฟ้า
 
           ตู้ MCC (Motor Control Center) คือ ตู้ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมมอเตอร์หลายๆ หน่วยควบคุมมอเตอร์ (Motor Control Units) เข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าด้านเข้าร่วมกัน และส่วนด้านจ่ายไฟฟ้าออกก็จะต่อไปจ่ายมอเตอร์ของแต่ละตัว
 
ตัวอย่างผลงานของ WorldNext Electric