ระบบแสงสว่าง

ระบบแสงสว่าง
รับออกแบบ ติดตั้งและจำหน่าย ระบบไฟส่องสว่าง

  • โคมไฟ  ทุกชนิด เช่น ดาวน์ไลท์, คมไฟติดผนังโคมไฟถนน, โคมไฟแขวน, โคมไฮเบย์ เป็นต้น
  • หลอดไฟ ทุกชนิด เช่น  LED,  โซล่าเซลล์, ฟลูออเรสเซนต์, สปอตไลท์ เป็นต้น

 

สำหรับ

  • โรงงาน
  • อาคารสำนักงาน
  • อาคารที่อยู่อาศัย
  • สถานที่โล่งแจ้ง
  • ลานจอดรถ
  • หน่วยงานรัฐ
  • โรงแรม
  • โรงเรียน
  • โรงพยาบาล
  • ไฟส่องถนน
  • และอื่นๆ

 

เหตุผลที่ต้องออกแบบระบบแสงสว่าง

  • เพื่อลดการใช้พลังงาน
  • เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียทางด้านอื่นๆ
  • เพื่อสร้างบรรยากาศ
  • เพื่อเน้นจุดที่น่าสนใจ
  • เพื่อความสวยงาม
  • เพื่อความสบายตา
 
 
จำหน่ายโคมและหลอดไฟฟิลลิป (PhilipsLED
GreenUp High bay : BY550
GreenPerform High bay G3 : BY698
Philips StreetStar : BRP
Philips Master : LEDtube 1200mm High Output T8
 
 
ตัวอย่างผลงานของ WorldNext Electric