ระบบไฟฟ้าในโรงงาน, คลังสินค้า, โรงแรม, คอนโด, ห้างสรรพสินค้า, อาคารสูง และอื่นๆ

 WorldNext Electric
รับออกแบบระบบไฟฟ้าติดตั้งระบบไฟฟ้า , รับเหมาไฟฟ้าระบบไฟฟ้าในอาคาร ห้างสรรพสินค้า คอนโด โรงแรม อาคารสูง คลังสินค้าและไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ครบวงจร

  • งานออกแบบจากทีมงานวิศวกร, ขออนุญาติ และติดต่อกับการไฟฟ้าฯ
  • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ
  • งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
  • งานเดินสายเมนไฟฟ้าใหม่ และงานเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า
  • งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า
  • งานเดินสายไฟ, ท่อ, Wireway, Ladder, Tray
  • งานติดตั้งระบบแสงสว่าง
  • งานระบบสายล่อฟ้า
  • งานระบบกราวด์
  • งานปรับปรุง, รับเหมางานระบบ และงานไฟฟ้า
  • งานประหยัดพลังงานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
  • งานระบบโทรศัพท์
  • งานระบบ LAN
  • งานระบบ Fire Alarm
  • งานระบบ CCTV


ติดต่องานระบบไฟฟ้า ไกรฤกษ์ : 081-155-6099 Email : info@worldnext.co.th


สาเหตุที่ควรเลือกใช้บริการจาก WorldNext Electric
          
เพราะ WorldNext Electric ให้ความสำคัญกับ สิ่งต่อไปนี้
 • คุณภาพของสินค้า และงานติดตั้งที่มีมาตรฐานรับรอง
 • งานบริการ ที่ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ตลอด และกิริยามารยาทที่เป็นเลิศ
 • เวลาในการส่งมอบงาน เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียเราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องเวลา
 • ความสะดวกสะบายของลูกค้า ที่ลูกค้าสามารถคุยกับเรา และจบงานกับเราได้ในที่เดียว โดยไม่ต้องปวดหัว  และมากเรื่องมากราวกับผู้รับเหมาหลายเจ้า

บทความเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้า

+ การขอนุญาตการไฟฟ้าฯ


     - สามารถติดต่อขอใช้กระแสไฟฟ้าได้ ทั้งที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ หรือสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ที่กิจการตั้งอยู่ โดยพิจารณาจากปริมาณความต้องการไฟฟ้าที่จะขอใช้ ดังนี้

          : ความต้องการใช้ไฟฟ้าเกิน 500 kVA หรือ ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน ระดับแรงดัน 69,000 หรือ 115,000 โวลต์ แนะนำให้ไปติดต่อที่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
           : สำนักงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยสำนักงานการไฟฟ้าเขต สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดและสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอ ผู้ประสงค์ขอใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อขอใช้ไฟฟ้าได้ทุกระบบ ขนาดและระดับแรงดันได้ที่สำนักงานเหล่านี้ทุกแห่ง โดยเฉพาะสำนักงานในพื้นที่ที่กิจการตั้งอยู่


+ สายเมนไฟฟ้า
 
     หมายถึงสายไฟที่มาจากแหล่งกำเหนิดไฟฟ้า เช่น เครื่องปั่นไฟก็จะมีสายไฟเดินจากเครื่องปั่นไฟไป เราเรียกสายไฟเส้นนี้ว่าสายเมน เมื่อสายเมนเดินไปตามหมู่บ้าน แยกออกไปตามซอยต่างๆ สายที่แยกไปนี้ก็ยังเรียกว่าสายเมนอยู่ ถ้าบ้านหลังใดต้องการใช้ไฟ ก็เดินสายไปเชื่อมกับสายเมนที่แยกมา พอเดินสายเข้าไปในบ้าน สายนี้ก็ยังเรียกสายเมนอยู่ แต่เป็นสายเมนภายใน

     กล่าวถึงสายเมนไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ อาคาร ที่จำเป็นต้องใช้กำลังไฟฟ้าสูง คือสายไฟฟ้าที่เชื่อระหว่าง หม้อแปลง และตู้ MDB การเลือกขนาดของสายเมนนั้นจำเป็นต้องดูขนาดของหม้อแปลงในการอ้างอิง

+ ความแตกต่างระหว่างไฟฟ้าสำหรับบ้านเรือน และไฟฟ้าโรงงาน

     ไฟฟ้าบ้านทั่วไป คือ ไฟฟ้า 220v. (ไฟ 1 เฟส) มักเรียกว่า ไฟ 2 สาย มีสายไฟ 2 เส้น (สายดิน 1 เส้น) เป็นไฟฟ้า 1 เส้น และ นิวตรอน 1 เส้น (ส่วนอีกเส้นคือสายดิน ป้องกันไฟฟ้ารั่ว) ส่วนใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีสายไฟแค่ 2 เส้น (ไม่มีสายดิน) เสียบเข้าปลั๊กบ้านแบบ 2รู ก็ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ เครื่องจักรนั้นๆ ได้เลย บางอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ สายไฟจะมี3เส้น ปลั๊กเสียบจะมี3ขา เส้นที่เพิ่มมานั้น (เพิ่ม สายดิน 1 เส้น) คือ สายดินป้องกันไฟรั่ว ใช้กับช่องเสียบแบบ 3รู 

     ไฟฟ้าโรงงาน คือ ไฟฟ้า 380v. (ไฟ 3 เฟส) มักเรียก ไฟ 3 สาย จริงๆมี สายไฟ 4 เส้น(เพิ่มสายดิน 1 เส้น) เป็นไฟฟ้า 3 เส้น และนิวตรอน 1 เส้น (ส่วนอีกเส้นคือสายดิน ป้องกันไฟฟ้ารั่ว) เครื่องจักรบางอย่างก็มีสายออกมาจากเครื่องแค่ 3 เส้น  ไม่มี นิวตรอน และสายดิน  / บางเครื่องก็มี 4 เส้น ต้องระวัง เส้นไหนเป็น นิวตรอน ต้องต่อให้ถูกต้อง ไม่มีสายดิน / บางเครื่องก็จะมีครบ 5 เส้นเลย
 

+ สาเหตุหลักการเกิดปัญหาของ ระบบไฟฟ้าในโรงงาน

 • เกิดจากตัวผู้ใช้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และขาดความเอาใจใส่ในการดูแลระบบไฟฟ้า
 • เกิดจากการประสานงานที่ผิดพลาด
 • การติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน การไม่ทำแปลนระบบไฟฟ้าหลังการติดตั้ง หรือหลังการติดตั้งเพิ่มเติม
 • การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

+ การป้องกันเพื่อลดการเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

 • ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบไฟฟ้า ควรศึกษา ทำความเข้าใจ หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • จัดอบรมเพื่อให้ ผู้ใช้ ผู้ดูแล เข้าใจถึงระบบไฟฟ้า
 • ตรวจสอบมาตรฐาน วัสดุ อุปกรณ์ ก่อนนำมาติดตั้ง
 • อัพเดทแปลนทุกครั้งหลังมีการ เปลี่ยนแปลง ติดตั้งเพิ่มเติม ระบบไฟฟ้า

+ ปัจจัยในการออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงาน

     - ประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้
          ระบบไฟฟ้าของโรงงานจะต้องออกแบบให้เหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน


     - ลักษณะกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
          ควรเลือก ระบบไฟฟ้าให้เหมาะกับลักษณะของกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้เกิดความสิ้นเปลืองในการลงทุน


     - ขนาดของโรงงาน และกำลังไฟฟ้าที่ต้องการใช้
          โรงงาน หรือธุรกิจขนาดเล็ก ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 30 KVA.
          โรงงาน หรือธุรกิจขนาดกลาง ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 30 - 1,999 KVA.
          โรงงาน หรือธุรกิจขนาดใหญ่ ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 2,000 KVA. ขึ้นไป