Fire Alarm System

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

          WorldNext  Fire Alarm System  ให้บริการงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับ ระบบ Fire Alarm จากทีมงานมืออาชีพดังนี้

  • รับออกแบบ งานระบบ Fire Alarm
  • ติดตั้ง งานระบบ Fire Alarm
  • Preventive Maintenance Fire Alarm System (PM ประจำปี งานระบบ Fire Alarm)

          โทร. 081-155-6099 ผม ไกรฤกษ์ ยินดีให้คำปรึกษา 

          Fire Alarm System (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) นั้นคือระบบสำหรับแจ้งเหตุให้ผู้ที่อยู่ในอาคาร รับรู้ถึงเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร เพื่อลดการสูญเสีย ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน จากเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) จึงจำเป็นสำหรับอาคารต่างๆ เช่น โรงงาน, สำนักงาน, ที่อยู่อาศัย เป็นอย่างมาก ระบบ Fire Alarm ที่ดีนั้นจำเป็นต้องตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ ได้รวดเร็ว และแม่นยำ จึงต้องทำการ PM ตามระยะเวลา เป็นประจำ และมีการติดตั้งจากทีมงานที่มีความรู้, ความชำนาญ และความเอาใจใส่ในงานเป็นอย่างมาก  

          Fire Alarm System (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) สามารถตรวจจับได้ 2 รูปแบบคือ  
               1. ตรวจจับอุณหภูมิ
               2. ตรวจจับควัน
 
          Fire Alarm System (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ประกอบด้วย 
               1. แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก หมายถึงแหล่งไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
               2. แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง หมายถึงแหล่งไฟฟ้าที่ไม่ได้มาจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่, เครื่องสำรองไฟฟ้า
               3. ตู้ควบคุม และแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
               4. อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ เป็นอุปกรณ์สำหรับให้ผู้ที่เห็นเหตุเพลิงไหม้ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ
               5. อุปกรณ์ตรวจจับเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ มี 2 รูปแบบคือ ตรวจจับควัน และอุณหภูมิ
               6. อุปกรณ์แจ้งเหตุ มีแบบแจ้งเหตุด้วยเสียง เช่นกระดิ่ง และแจ้งเหตุด้วยแสง เช่นสโตรบ