เกี่ยวกับเรา

    
        จากการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกรไฟฟ้า, โยธา, เครื่องกล และสถาปนิก ที่ได้ผ่านประสบการณ์ทำงานทางด้านงานออกแบบ ติดตั้ง และไซต์งาน เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม, ที่พักอาศัย และตึกสูง มาเป็นเวลากว่ายี่สิบปี จึงได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท เวิลด์ เน็กซ์ จำกัด (WorldNext Co., Ltd.) ณ ปี 2553 ทุนจดทะเบียนจำนวน 56,000,000 บาท
                         
        เพื่อเน้นประสิทธิภาพการทำงานด้านไฟฟ้า จึงทำให้เราก่อตั้งบริษัท WorldNext Electric ขึ้นมาเพื่อทำงานเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะ

         จุดที่เราเน้นที่สุด คือ


"คุณภาพ บริการ ส่งมอบงานตรงเวลา และความสะดวกสบายของลูกค้า"


        คุณภาพ คือ การใช้สินค้าและการติดตั้งที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานรองรับ

             

       การบริการ คือ ลูกค้าสามารถโทรหาเราได้ 24 ชม. และไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนทีมงานหน้างานเรื่องของ กิริยา มารยาท และวาจารับ ประกันความเป็นเลิศ

             

        ส่งมอบงานตรงเวลา คือ ลูกค้าสามารถแจ้งเราได้เลยว่าจะให้งานเสร็จในวันไหน จากนั้นเราจะทำแผนเพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการ ของลูกค้า

             

      ความสะดวกสบายของลูกค้า คือ เนื่องจากเราทำงานครบวงจร ลุกค้าสามารถคุยกับเรา และจบงานกับเราได้ในที่เดียว โดยไม่ต้องปวดหัว  และมากเรื่องมากราวกับผู้รับเหมาหลายเจ้า