ลูกค้าของเรา

      : Adeka Fine Chemical (Thailand) Co., Ltd.

 

      : Ampelite Manufacturing Co., Ltd.

 

      : Autoliv (Thailand) Co., Ltd.

 

      : Cataler (Thailand) Co., Ltd.

 

      : C.I. Group Pcl.

 

      : Daiho Manufacturing (Thailand) Ltd.

 

      : Delphi Automotive System (Thailand) Ltd.

 

      : Ekarat Solar Co., Ltd.

 

        : Electrolux Thailand Co., Ltd.

 

      : FC Laboratories Co., Ltd.

 

      : Gates Unitta (Thailand) Co., Ltd.

 

      : Hitachi Tochigi Electronics (Thailand) Co., Ltd.

 

      : Hidromek Construction Equipment (Thailand) Ltd.

 

      : IHI Turbo (Thailand) Co., Ltd.

 

      : Inergy Automotive System (Thailand) Co., Ltd.

 

      : Mitsui Hygiene Materials (Thailand) Co., Ltd.

 

      : Niles (Thailand) Co., Ltd.

 

      : Nippo Mechatronics (Thailand) Co., Ltd.

 

      : Off Road Accessories Ltd.

 

      : Thai Gypsum Product Pcl.

 

      : Thai Parkerizing Co., Ltd.

 

      : Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

 

      : Siam Coated Abrasive Co., Ltd.

 

      : Siam NGK Spark Plug Co., Ltd.

 

      : Somboon Somic Manufacturing Co., Ltd.

 

      : Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.

 

      : Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd.

 

      : Tenma (Thailand) Co., Ltd.

 

      : Yasunaga (Thailand) Co., Ltd.

 

      : IT Forging (Thailand) Co., Ltd.

 

      : Leistritz (Thailand) Ltd.

 

      : M&T Allied Technologies Co., Ltd.